Home page > Aktuality > Vojáci 71. mechanizovaného praporu se předvedli na cvičení v Polsku

Vojáci 71. mechanizovaného praporu se předvedli na cvičení v Polsku

            Příslušníci 7. mechanizované brigády pokračují v rozvíjení mezinárodní spolupráce. Na cvičení s partnerskou polskou 21. brigádou „Sztrelców Podhalaňskich“ byla od 25. listopadu do 2. prosince 2015 vyslána mechanizovaná četa 71. mechanizovaného praporu pod velením nadporučíka Radovana Honzka.

            Ve vojenském výcvikovém prostoru Nova Deba na jihovýchodě Polska se uskutečnilo mezinárodní cvičení „Strong Fellow“, jehož hlavním cvičícím byl 1. batalion polské brigády. Cvičení se dále zúčastnily další prvky brigády, především ženisté, dělostřelci a protiletadlovci. Česká jednotka byla začleněna do sestavy druhé roty tohoto batalionu.

            Za řízení velitele brigády plukovníka Zenona Brzuszka vojáci nacvičovali boj praporu na zdrženou před nasazením vlastních sil do protiútoku. „Naším hlavním úkolem byl podíl na manévrové obraně mechanizované roty,“ přibližuje účast českých vojáků nadporučík Honzek. „Po celou dobu cvičení naši sílu polský velitel aktivně využíval, neustále jsme museli být v plné bojové pohotovosti.“ Cvičení bylo pro naše vojáky přínosné i naprosto neznámým terénem. „Nova Deba je svou charakteristikou zcela odlišná od našich výcvikových prostorů. Písečné duny a přehledný terén je pro výcvik mechanizovaných jednotek ideální. Velký důraz byl kladen na ženijní budování obrany, takový rozsah ženijních prací u nás nebývá obvyklý,“ popisuje své zkušenosti velitelka čety poručice Pavla Virághová.

            Před zahájením samotného nepřetržitého výcviku se uskutečnilo dvoudenní zaměstnání ze střelecké přípravy, kdy si čeští vojáci mohli vyzkoušet střelbu ze zbraní polské armády a naopak Poláci ocenili schopnosti útočné pušky Bren a pistole Phantom.

            Na závěrečném nástupu hodnotil přístup českých vojáků plukovník Brzusko velmi pozitivně. Prostřednictvím odměny nadporučíku Honzkovi a poručici Virághové ocenil jejich vysokou morálku, odolnost a profesní kvality. „Kvalita a náročnost tohoto výcviku vysoce předčilo mé očekávání, výrazně přispěl k rozvoji dovedností našich vojáků. Doufám, že v budoucnu se budeme moci zapojit ještě ve větším rozsahu,“ dodává nadporučík Honzek.

Fotogalerie

Nahoru