Home page > Aktuality > V historickém Zrcadlovém sále hranické posádky proběhl první slavnostní povyšovací ceremoniál

V historickém Zrcadlovém sále hranické posádky proběhl první slavnostní povyšovací ceremoniál

V Zrcadlovém sálu, který je chloubou hranické posádky kasáren generála Zahálky, proběhlo dne 30. června 2020 první slavnostní povyšování v novodobé historii Velitelství 7. mechanizované brigády „Dukelské“. Během tohoto slavnostního aktu se také konalo rozloučení s vojáky, kteří odcházejí sloužit k jiným útvarům.

Bojový prapor je na svém místě, nová hodnostní označení jsou připravena k předání a Ztichlou místností se nese slavnostní pocit očekávání. Zrcadlový sál je zaplněn vojáky, kteří prokázali své schopnosti a zaslouží si být povýšeni. Slavnostní atmosféru tohoto ceremoniálu podtrhuje nejen výzdoba sálu, které vévodí obraz T. G. Masaryka, ale především účast velení 7. mechanizované brigády v čele s velitelem plukovníkem gšt. Petrem Svobodou.

Před samotným vyhlášením personálních rozkazů a dekorováním povýšených, promluvil plukovník Svoboda k vojákům. Ve svém proslovu jim poděkoval za dobře odváděnou práci a motivoval je k dalším vynikajícím výsledkům. Velitel dále poznamenal: „Přeji si i nadále uchovávat a rozvíjet naše historické tradice a proto chci, aby se tento slavnostní akt povyšování stal pravidelnou součástí života naší brigády. Pro vojáky je důležité, aby vnímali váhu svých ocenění a k tomu můžeme přispět i správnou volbou místa a patřičnou vážností a okázalostí takového ceremoniálu“

Vrchní praporčík Aleš Machálka velitelova slova doplňuje: „Poddůstojnický a praporčický sbor tvoří vždy základem každého útvaru, především na nich závisí plnění výcvikových úkolů. Velmi oceňuji váš aktivní přístup k plnění služebních povinností a cílevědomost v budování své vojenské kariéry například zvyšováním vzdělání.“ A k samotnému slavnostnímu aktu dodává: „I drobný počin běžně opomíjený se díky vážnosti a slavnostnímu pojetí stává okamžikem hodným zapamatování.“

Po samotném povýšení, následovalo také důstojné rozloučení z těmi příslušníky, kteří od velitelství brigády odcházejí sloužit k jiným útvarům. Za povýšené i odcházející vojáci se následně pomodlil brigádní kaplan. Slavnostní akt byl zakončen státní hymnou České republiky, kterou zazpívala paní Barbora Šimečková.

Fotogalerie

Nahoru