Home page > Aktuality > STRONG GUARD III prověřil 71. mechanizovaný prapor při vedení boje v mezinárodním prostředí

STRONG GUARD III prověřil 71. mechanizovaný prapor při vedení boje v mezinárodním prostředí

Štáb 7. mechanizované brigády postavil příslušníky 71. mechanizovaného praporu před úkol vést obranu v sestavě 7. brigádního úkolového uskupení, jehož součástí byl také 19. mechanizovaný prapor 3. mechanizované brigády rakouské armády.

„Naším cílem bylo prověřit schopnost velitele a štábu 71. mechanizovaného praporu plánovat a vést obranný boj v mezinárodním prostředí, organizovat součinnost se sousedy, reálně předvídat vývoj bojové situace a připravovat podklady pro další rozhodování,“ přibližuje cíle cvičení zástupce velitele brigády plukovník Pavel Lipka, který byl jeho řídícím. „Využili jsme dlouhodobou spolupráci s 3. mechanizovanou brigádou rakouské armády a zapojili do cvičení také její prapor,“ dodává velitel brigády plukovník Josef Kopecký. „Ověřili jsme si tak funkčnost informačního toku mezi místy velení 7. brigádního úkolového uskupení, oběma podřízenými prapory a dalšími prvky sestavy.“

Úkolem samotného manévru bylo zpomalení, případně zastavení útoku nepřítele a vytvoření vhodných podmínek pro jeho zničení jednotkami druhého sledu s následným obnovením bojeschopnosti praporu v určeném prostoru. „Naše jednotky nejdříve provedly přesun, zaujetí a vybudování prostoru obrany. Následovalo vedení samotné bojové činnosti. Rozhodli jsme se vést manévrovou obranu, čímž jsme způsobili nepříteli ztráty a zastavili jeho postup,“ přibližuje svůj zámysl boje velitel praporu podplukovník Tibor Budík.

Cvičení STRONG GUARD III využilo schopností Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně, kde počítačové technologie plnohodnotně simulují řízení boje, operační prostředí a zároveň umožňují řešení různých situací, které mohou vzniknout na bojišti. Jednotky jsou zde generovány, zobrazovány a přesouvány pomocí počítačů a simulátorů na základě rozhodnutí cvičících vojáků jako v reálné situaci. K nesporným výhodám takového výcviku nesporně patří vedle jednoduchého metodického procvičování také podstatné snížení finančních nákladů.

Cíle velitelsko-štábního cvičení byly naplněny. Velitelství 7. mb prověřilo schopnosti práce štábů obou praporů při řízení operace vysoké intenzity. Při závěrečném vyhodnocení mohl plukovník Lipka konstatovat, že „štáb a jednotky 71. mpr prokázali schopnost řídit a vést manévrovou obranu v sestavě 7. brigádního úkolového uskupení a jsou zase o krok blíže k dosažení plných operačních schopností.“ 

                Cvičící vojáky navštívil v doprovodu velitele brigády také velitel rakouské 3. mechanizované brigády generál Christian Habersatter.  Protože do této funkce nastoupil teprve nedávno, využil této příležitosti, aby se také blíže seznámil se  7. mechanizovanou brigádou. Plukovník Kopecký mu představil poslání, strukturu a hlavní plněné úkoly, došlo také na prohlídku historických prostor hranických kasáren. Oba velitelé také probrali možnosti další spolupráce. „Chci navázat na dosavadní výsledky a vzájemné kontakty dále rozvíjet,“ uvedl generál Habersatter. „Protože nejsme členem NATO, takto získané zkušenosti jsou pro nás velmi cenné.“

Fotogalerie

Nahoru