Home page > Aktuality > Slavnostní nástup ke dni ozbrojených sil

Slavnostní nástup ke dni ozbrojených sil

Den ozbrojených sil je nositelem významné tradice a připomínkou hodnot ke kterým se 7. mechanizovaná brigáda a její prapory hrdě hlásí. V hranické posádce si dvoustovka vojáků opět připomíná slavnostním nástupem, jak velký význam pro vznik našeho státu měli Československé legie. Odvaha a hrdinství legionářů, kteří výrazně přispěli k tomu, že při slavnostní přísaze Československé střelecké brigády dne 30. června 1918 v Darney, uznala Francie naše právo na národní sebeurčení.

Spolu se zástupcem velitele Pozemních sil plukovníkem gšt. Ing. Pavlem Lipkou také práci našich vojáků ocenili mezi dalšími například paní senátorka RNDr. Jitka Seitlová, pan senátor MUDr. Lumír Kantor a náměstek hejtmana olomouckého kraje Ing. Petr Vrána.
Velitel 7. mechanizované brigády tento nástup využil k ocenění nejlepších vojáků předáním medailí a děkovných listů.
Nevyhýbají se nám i změny personální. Do funkce nového zástupce velitele tak byl slavnostně uveden podplukovník gšt. Petr Blecha, který ve funkci vystřídal pana plukovníka gšt. Zdeněk Mikulu.
Připomněli jsme si ale také ztráty a smutek, který přinášejí – ve vzpomínce na naše padlé hrdiny, kteří tu s námi být nemohou. Pamatujme, že ztráta má smysl, jen když člověk překoná bolest a útrapy a pokračuje dál ve společném odkazu.

Fotogalerie

Nahoru