Home page > Aktuality > Sbírka pro fond solidarity

Sbírka pro fond solidarity

 

Dne 24. listopadu předala 7. mechanizovaná brigáda „Dukelská“ zástupcům Vojenského fondu solidarity výtěžek finanční sbírky pořádané ke Dni válečných veteránů. Také letos probíhala sbírka ke Dni válečných veteránů, která se stala již tradiční součástí života posádek 7. mechanizované brigády.

Vám, kterým není lhostejný osud našich spolubojovníků a kamarádů, kteří se ve svých životech potýkají s nenadálými těžkostmi, chceme touto cestou poděkovat za vaši štědrost a ochotu pomoci.

Sbírku ke Dni válečných veteránů organizuje Vojenský fond solidarity. I pro vaši informaci v minulém roce se výtěžek sbírky podílel na celkových příjmech Vojenského fondu solidarity 17 %.

Vojenský fond solidarity byl založen 9. března 2015 za účelem poskytnutí rychlé finanční pomoci těm vojákům a jejich blízkým, kteří se bez svého přičinění dostanou do složité životní situace (např. onemocnění a zranění). Informace o tomto fondu a o dalších způsobech Vaší případné pomoci naleznete na: www.fondsolidarity.army.cz

 Není k dispozici žádný popis fotky.

Fotogalerie

Nahoru