Home page > Aktuality > „S rozumem a odvahou“

„S rozumem a odvahou“

....Tak zní motto Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Všeobecně známý název URNA. Elita mezi elitou. Útvar, který se vždy objevuje v těch nejkrizovějších situacích.  

Dnem 20. 8. 2020 započala pro 7. mechanizovanou brigádu série přednášek se zajímavými a motivujícími přednášejícími. Jsou to osobnosti, které mohou předat velké množství informací a především osobních zkušeností. A právě ty jsou to nejcennější, co si mohou posluchači z přednášky odnést.

Celou sérii přednášek měli možnost zahájit vybraní příslušníci z 71., 72., 73., 74. praporů s opravdu výjimečným přednášejícím, kterým je major  THDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SChLJ., který zastává funkci  šéfinstruktora Útvaru rychlého nasazení Policie ČR a je generálním prefektem Křesťanské policejní asociace. Přednáška byla o to zajímavější, že pan major odpovídal na pódiu na otázky, které kladl moderátor nadporučík Martin Vaňourek. Díky trefným otázkám moderátora a pohotovým odpovědím získala celá přednáška spád a dynamiku.

„URNA“ je všeobecně známý útvar.  Avšak jen málo našich kolegů i občanů z široké veřejnosti si uvědomuje, jak je provázaný tento útvar s Armádou ČR.

Příslušníci Urny mají tu možnost nosit červené barety, protože absolvují i seskoky padákem. Jsou nasazováni v okamžicích, kdy je potřeba nasadit sílu, chladný rozum a inteligenci. Jsou rovněž nasazováni v zahraničních operacích. Přestože primárně v armádě spolupracují se 102. průzkumným praporem v Prostějově a 601. skupinou speciálních sil, snaží se o co nejlepší mezirezortní předávání informací. Jednou z forem jsou právě tekovéto přednášky.

Byly to dvě hodiny nabité informacemi. Od historie útvaru, běžné provozní záležitosti, až po výzbroj a výstroj. Největším přínosem však bylo to, že  se vojáci v plénu mohli dotazovat na informace, které se z novin, sdělovacích prostředků a webů nedozví. Jaké je opravdu výběrové řízení k tomuto útvaru. Jaké bylo zatýkaní Jiřího Kajínka nebo Davida Ratha. Jaký se klade důraz na duchovní službu u policie.  Rozdíl v duchovní službě a přístup k mužstvu zajímal samozřejmě nejvíce přítomné kaplany.

Jednou z nejvýstižnějších odpovědí, která by se dala uplatnit i na armádu, byla na otázku: Jaké je to sloužit u URNY?

„Není to služba, je to lifestyle. Dala mi celý život.“ dodal pan major na závěr celé přednášky.

 

Foto a text: svob. Leo Dvořák

 

 

Fotogalerie

Nahoru