Home page > Aktuality > Přivítání nových poručíků

Přivítání nových poručíků

V dopoledních hodinách 2. srpna 2016 předstoupili před velitele 7. mechanizované brigády plukovníka Pavla Lipku noví poručíci. Tito absolventi Univerzity obrany v Brně čerstvě nastoupili do funkcí velitelů čet, byli mezi nimi ale i příslušníci personální a zpravodajské skupiny.

Hranická posádka počátkem minulého století sama fungovala jako vojenská akademie, jejíž absolventi také získávali hodnosti poručíků. V jejích historicky významných prostorách přivítali nové důstojníky i náčelník štábu brigády plukovník Jan Zezula, vrchní praporčík brigády nadpraporčík Vladimír Blažek a další funkcionáři brigády. „Stojí před vámi velká výzva. Nespěchejte, mějte pokoru a využijte toho, že budete mít ve svém týmu i velmi zkušené lidi. Nebojte se nechat si poradit.“ ,pronesl ve své úvodní řeči plukovník Lipka. Mladým důstojníkům představil hlavní funkcionáře velitelství brigády a velitele praporů, prostor pro navázání prvotního kontaktu ale dostala i psychologická a duchovní služba.

Náčelník štábu plukovník Zezula ve své řeči vyzdvihl nutnost naučit se dobře komunikovat všemi směry. Z jeho pohledu být dobrým velitelem znamená znát velmi dobře své podřízené, jejich rodinné zázemí, dosavadní pracovní i životní zkušenosti, silné a slabé stránky. Zároveň ale kladl důraz na umění udržení si dostatečného odstupu od podřízených vojáků a schopnost vhodně řešit problémy jednotky s nadřízenými veliteli.

V poklidné atmosféře velitel brigády s nováčky pohovořil i o úrovni jejich jazykových znalostí nebo tématech diplomových prací, které mladí důstojníci nedávno obhajovali. „Tento rok byl pro brigádu rokem velkého personálního otřesu. Došlo k mnoha posunům a nejste tak zdaleka jediní, kdo se dostal do nových funkcí. Věřím, že pro brigádu budete přínosem. Myslím, že přicházíte do velmi dobrých kolektivů a vaše kariéra se tak může skvěle nastartovat." ,dodal v závěru setkání plukovník Lipka.

Fotogalerie

Nahoru