Home page > Aktuality > Příslušníci 7. mechanizované brigády poměřili své síly na střelecké soutěži

Příslušníci 7. mechanizované brigády poměřili své síly na střelecké soutěži

Dne 4. června 2020 velitelství 7. mechanizované brigády uspořádalo pro vojáky 7. mechanizované brigády a její podřízené prapory soutěž družstev ve střelbě. Celkem je v osm hodin ráno na slavnostním zahajovacím ceremoniálu připraveno sedmdesát vojáků, z toho devět družstev žen a dvacet šest družstev mužů. Místem konání je otevřený prostor střelnice bojových vozidel Přáslavice ve vojenském újezdu Libavá, jež leží v těsném sousedství přáslavické posádky.

Soutěž  je rozdělena do čtyř samostatných disciplín, s použitím krátkých zbraní - pistolí Phantom CZ75D a útočných pušek Bren 805CZ A1. Cílem není jen nastřílet, zohledňuje se také časový limit na dané disciplíně, nebo je přímo cílem úkolu zvládnout střelbu v co nejkratším možném čase a s co nejlepším soustřelem na cíl. Soutěžící taktizují, hledají optimální cesty k nejlepšímu výsledku. Jednou, přesně mířenou a pečlivou střelbou a jindy spíše s důrazem na rychlé provedení. Jindy musí soutěžící napáskovat munici, než mohou střílet a soutěž je tak prověří nejen po stránce střelecké. Hlavním mottem soutěže je spolupráce v týmové dvojici.

Na vše bedlivě a přísně dohlíží hlavní rozhodčí praporčík Michal Kozák a jemu podřízení rozhodčí.

Střelnicí se bez ustání ozývají povely, třaskání zbraní po výstřelech či zvonění oceli, když střely dopadají na ocelové terče. Praporčík Kozák říká: „Vyšlo nám počasí a hlavně dobře funguje organizace i soutěžící.“

V zázemí skupinky vojáků mezi sebou diskutují, porovnávají své aktuální výsledky a čekají na svou chvíli. V budově pod pozorovací věží mají navíc k dispozici možnost prohlédnout si širokou paletu produkce České Zbrojovky, kterou její zástupci pro vojáky připravili. Karel Kadlčík zastupující právě Českou Zbrojovku  a.s. ríká: „ K vidění jsou zde různé typy pistolí PHANTOM SHADOW2 série pistolí P10 v plné i kompaktní velikosti, nechybí útočné pušky CZ 805 BREN  A2, samopal CZ SCORPION EVO 3 A1, malorážka CZ 457 LRP a velká ostřelovací puška CZ TSR.“

 

Je dostříleno velitel 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Ing. Petr Svoboda a ředitel soutěže plukovník gšt. Ing. Miroslav Vybíhal, mohou spolu se zástupci sponzorských firem generálem v záloze Ivo Zbořilem (z minulosti bývalý velitel 7. mechanizované brigády a dnes zastupující firmu Meopta-optika, Ing. Karlem Kadlčíkem z České Zbrojovky a Ing. Pavlem Franzelem také z Meopty vyhlásit výsledky, předat ceny a pogratulovat vítězům.

 

V kategorii muži

1. místo obsadili nadrotmistr Richard Helešic a rotmistr Martin Hozák ze 74. mechanizovaného praporu „Plukovníka Bohuslava Malečka“

2. místo patří četaři Petu Loutockému a desátníkovi Danielu Rausovi také ze 74. mechanizovaného praporu „Plukovníka Bohuslava Malečka“

3. místo získal nadporučík Martin Svejkovský a poručík Martin Smékal  ze 72. mechanizovaného praporu "Generálmajora Josefa Buršíka"

 

V kategorii žen

1. místo obsadila poručice Zuzana Valentová a nadrotmistr Daniela Palíková ze
72. mechanizovaného praporu "Generálmajora Josefa Buršíka"

2. místo získala poručice Jana Michalovičová a rotmistryně Iveta Tanenbergerová
74. mechanizovaného praporu „Plukovníka Bohuslava Malečka“

3. místo patří rtm. Janě Nemravové a čet. Monice Mikulíkové příslušnicím 73. tankového praporu „Hanáckého“

 

Absolutním vítězem soutěže se stal nadrotmistr Richard Helešic ze 74. mechanizovaného praporu, který při finálním rozstřelu bezchybně zasáhl dvanácti ranami na vzdálenost patnácti metrů pevné cíle i otočný „dual tree“ a stal se tak absolutním vítězem soutěže.

 

„Soutěž je dobrá chvíle pro to si aktivně odpočinout utužit týmového ducha i předvést to nejlepší v sobě.  Všichni odsud odcházíte jako vítězové“: říká na závěr velitel brigády plukovník gšt. Ing Petr Svoboda.

Nahoru