Home page > Aktuality > Předání obrazu „In Memoriam“

Předání obrazu „In Memoriam“

Obraz na plátně akademického malíře Pavla Vavryse s názvem In Memoriam. Dílo, ve kterém autor zachycuje tváře vojáků, těch, kteří v novodobé historii české armády položili život při plnění svých úkolů. Dvacet devět tváří – cena nejvyšší. Všichni mladí, na vrcholu sil, nemohou již být se svými rodinami, blízkými, se svými kolegy v práci.

Co uvidíte v obraze?

Vzpomínky na šťastné a dobré chvíle na dny všední i výjimečné.  Ale i bolest a smutek. Vzpomeňte na sílu odkazu jít dál a pokračovat tam kde oni již nemohou.

Pro 72. mechanizovaný prapor „Generálmajora Josefa Buršíka“ se 30. leden 2020 stává malým svátkem hodným zápisu do kroniky. Velitel praporu podplukovník Martin Hajduch tak z rukou vrchního praporčíka Armády České republiky štábního praporčíka Petera Smika  tento obraz převzal a slavnostně jej zavěsil ve foyer štábu. Této chvíle se zúčastnili i velitel 7. mechanizované brigády „Dukelské“, velitel 73. tankového praporu „Hanácký“ a vrchní i vedoucí praporčíci výše zmíněných celků.

Vzácným hostem byl ale především Lukáš Hirka, kolega a kamarád, který v roce 2012 utrpěl zranění během mise v Afghánistánu. Ten přišel spolu se svým tatínkem. Oba přijali pozvání na oběd a následné neformální setkání s veliteli.  Jen těžko se dá vystihnout a popsat srdečná atmosféra tohoto setkání. Vzájemné poděkování od Lukáše za podporu v nejtěžších chvílích života a od nás, vojáků, za ukázku vůle a vzdoru k nepřízni osudu, za možnost uvědomit si jak je důležité nejen bojovat ale i pomáhat.

Velitel 7.mechanizované brigády plukovník Petr Svoboda v tento den také převzal  z rukou vrchního praporčíka Armády České republiky štábního praporčíka Petera Smika  tento obraz a zavěsil jej slavnostně u vstupu do vojenského muzea 7. mechanizované brigády v Hranicích.

 

Fotogalerie

Nahoru