Home page > Aktuality > Odborné shromáždění vrchních praporčíků útvarů a zařízení armády

Odborné shromáždění vrchních praporčíků útvarů a zařízení armády

Autor: štábní praporčík Peter Smik, podplukovnice Vlastimila Cyprisová

Minulý týden se v prostoru kasáren 7. mechanizované brigády v Hranicích uskutečnilo odborné shromáždění vrchních praporčíků útvarů a zařízení armády pod vedením vrchního praporčíka Armády ČR štábního praporčíka Petera Smika. Ten se chce v letošním roce zaměřit mimo jiné na kvalitní vzdělávání poddůstojnického a praporčického sboru.

V úvodu hovořil velitel 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Petr Svoboda o významu funkce vrchních praporčíků u jednotek a jejich vlivu na rozhodování velitelů. Poté vrchní praporčíci hodnotili svoji činnost za uplynulý rok.

Náplní dvoudenního programu byly také prezentace zaměřené například na plán nasazení sil a prostředků Armády ČR, vzdělávání a odborné kurzy praporčického sboru, taktickou výzbroj a výstroj jednotlivce. Pracovnice z oddělení expertních služeb Agentury personalistiky seznámily přítomné s projektem sociomapování a jeho výhodami pro výzkum v oblasti mezilidských vztahů. Civilní odborníci hovořili o rekvalifikačních kurzech a kariérním profilování vojáků, kteří končí aktivní službu.

Vrchní praporčíci byli dále seznámeni s projektem náměšťské jednotky JTAC, který má název Běh kolem republiky a je určen k podpoře válečných veteránů.

V posledním bloku zhodnotil štábní praporčík Smik uplynulý rok a zdůraznil priority na rok 2020. „Za nejdůležitější považuji dokončení klíčových dokumentů, které definují náplň činnosti, zodpovědnost a povinnosti vedoucích a vrchních praporčíků. Budu klást důraz na kurz základní přípravy, aby se udržel vysoký kredit „praporčické školy“ ve Vyškově a aktivní účast příslušníků aktivní zálohy v kariérových kurzech armády,“ vyjmenoval Smik. Dále zmínil nadcházející předsednictví mise EUTM a zdůraznil obsazení klíčových funkcí praporčického a poddůstojnického sboru. Závěrem připomněl své motto: „Komunikuji nejen se svým velitelem, ale zejména s mužstvem.“

Fotogalerie

Nahoru