Home page > Aktuality > Novým velitelem 7. mechanizované brigády se stal plukovník Pavel LIPKA

Novým velitelem 7. mechanizované brigády se stal plukovník Pavel LIPKA

                Po téměř pěti letech ukončil své působení ve funkci velitele 7. mechanizované brigády plukovník Josef Kopecký. Na slavnostním nástupu jednotek brigády v kasárnách Přáslavice předal dne 30. listopadu 2015 pomyslnou štafetu svému dosavadnímu zástupci plukovníku Pavlu Lipkovi.

                Za přítomnosti zástupce velitele pozemních sil generála Ladislava Junga, velitelů brigád a pluků pozemních sil, starostů posádkových měst, zástupců Policie České republiky i partnerských organizací nejprve předal pamětní kříže za výtečné plnění služebních povinností osmi příslušníkům brigády, oceněna byla i řada dalších vojáků.

                V závěrečném proslovu k nastoupeným vojákům plukovník Kopecký připomněl mezníky v životě brigády stejně tak jako splnění řady významných úkolů, především účast v zahraničních operacích, v zahraničních i domácích cvičeních. Zdůraznil, že významného pokroku dosáhly štáby brigády i praporů v plánovacím a řídícím procesu. „„Velení 7. mechanizované brigádě bude patřit k vrcholům mé profesní kariéry. Lidé, kteří zde pracují, jsou do budoucna zárukou dalšího pozitivního vývoje. Jsem velmi hrdý, že jsem s Vámi mohl sloužit.“

                Poté předal bojový prapor 7. mechanizované brigády do rukou generála Junga, který jej vzápětí předal plukovníku Lipkovi. „Mým cílem a úkolem je dovést brigádu k dosažení plných operačních schopností. Máme pro to všechny předpoklady, ale naším prvotním zájmem a pozorností jsou lidé, vojáci této brigády. Hlavní energii musíme věnovat péči o vojáky, jejich vzdělávání a profesní růst,“ zdůraznil ve svém prvním vystoupení plukovník Lipka.

                Po slavnostním pochodu předjel před tribunu tank T-72, symbol 7. mechanizované brigády, která je brigádou těžkého typu a symbolicky odvezl plukovníka Kopeckého na jeho nové působiště jako velitele Vojenské akademie – velitelství výcviku.

Fotogalerie

Nahoru