Home page > Aktuality > Návštěva zástupců rakouské 3. Panzergrenadier Brigade

Návštěva zástupců rakouské 3. Panzergrenadier Brigade

Jednou z partnerských zahraničních jednotek 7. mechanizované brigády je i rakouská 3. Panzergrenadier Brigade, jejíž příslušníci minulý týden útvary moravské brigády navštívili. Rakušané návštěvu, která proběhla ve dnech 3. až 5. srpna 2016, pojali nejen jako další možnost upevnění dosavadní dobré spolupráce a nadstandartních partnerských vztahů, ale i formou přípravy velitelů a štábu.

Sedmičlennou delegaci rakouské armády přivítal v prostorách hranické posádky zástupce náčelníka štábu pro operace podplukovník Milan Zvirinský a zástupci zpravodajského oddělení 7.mb, které mělo zaměstnání jakožto garant zahraničních aktivit na starosti. Po úvodní prezentaci 7. mechanizované brigády následovala krátká komentovaná prohlídka areálu kasáren generála Zahálky, jejichž historie sahá až do dob Rakouska-Uherska, takže k nim mají i příslušníci bratrské brigády jistou historickou vazbu a odborným výkladem správce posádky se obohatili o nové znalosti a vazbu na ČR. Hranické hostitele mohlo těšit, že se zahraniční hosté o historii posádky i brigády živě zajímali a neváhali se blíže dotazovat a jejich upřímný zájem jak o 7.mb, tak o samotnou posádku působil velmi profesionálním, ale zároveň příjemným dojmem.

V průběhu dalších 2 dnů shlédly Rakušané ukázky techniky, výzbroje a výstroje v posádkách Přáslavice a Bučovice. V Přáslavicích byla delegace přivítána velitelem 72. mechanizovaného praporu podplukovníkem Miroslavem Vybíhalem. Po krátkém uvítání a seznámeni s historií i současností útvaru, proběhla ukázka bojové techniky a zbraní Armády České republiky. Pro účely ukázky byl připraven tank T-72 M4CZ, bojové vozidlo pěchoty BVP-2, samohybný minomet ShM-120 PRAM a ruční zbraně mechanizovaných jednotek útvaru. Navíc bylo představeno i složení, výstroj a výzbroj mechanizovaného družstva. Zástupce 3. mechanizované brigády ukázka techniky opravdu zaujala a na jejich žádost provedli příslušníci roje s kompletní výzbrojí nasednutí a sesednutí do/z bojového vozidla BVP-2. Udivenou delegaci přesvědčili, že přísné časové normy pro zaujetí místa ve vozidle jsou trénovaní vojáci opravdu schopni dodržet i s kompletní výstrojí. V posádce Bučovice, kde přivítání delegace, stejně jako ukázku posádky, výzbroje a techniky precizně připravila zpravodajská skupina 74. lehkého motorizovaného praporu, nejvíce zaujala vozidla Pandur a Iveco, především proto, že jisté modifikace používá i rakouská armáda a proto rakouští důstojníci především porovnávali a získávali inspiraci v této naší technice.

Mimo vojenskou část programu PVS obsahovala také rozšíření vědomostí o České Republice formou prezentace, ale následně také městu Olomouci a jeho pamětihodnostech, monumentech a historii, zaměřené především na historii křesťanství na Moravě. Kulturní částí druhého dne pak byla prohlídka bunkru z 2. světové války u města Znojma. Právě v rakouském příhraničí si příslušníci 3.PzGrenBrig a 7.mb společně připomněli památku obětí 2. světové války. Následovala prohlídka znojemského podzemí, která byla kulturní tečkou za přípravou velitelů a štábu Rakouské armády na území ČR.

 

text: kpt. Ladislav Kabát a kpt. Jan Komínek

foto: kpt. Ladislav Kabát a nrtm. Petr Štábl

Fotogalerie

Nahoru