Home page > Aktuality > Jsme v tom společně!

Jsme v tom společně!

Další den nasazení vojáků podřízených praporů 7. mechanizované brigády „Dukelské“
v prostoru hraničních přechodů je již přípravou na rutinu dnů následujících. Ve spolupráci
s policií a celníky se určené skupiny zapojili do společné činnosti na hraničních přechodech
na jihu a na severu Moravy.


Jak moc se liší jednotlivá místa? Z podstaty věci je jasné že jsou velmi specifická, díky
intenzívním obchodním vztahům našich zemí, nyní vznikají na hraničních přechodech u
česko-polských hranic dlouhé kolony kamionů. Příčinou jsou nepochybně nutná opatření
vyplývající z mimořádně obtížné situace, ve které se naše země nachází.
Vojáci 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic jsou stejně jako příslušníci ostatních útvarů
AČR nasazeni na podporu integrovaného záchranného systému České republiky. V neděli
večer obdrželi rozkaz připravit jednotku o síle sto vojáků, která v pondělí posílila příslušníky
Policie ČR a nyní plní úkoly spojené se znovuzavedením kontrol na státní hranici.
Příslušníci všech skupin štábu byli ještě ten večer povoláni do kasáren a začaly přípravy a
konkrétní úkony k tomu, aby mohla jednotka vyrazit do přidělených hraničních prostorů a
začít plnit specifické úkoly ve prospěch PČR.
Mají na starosti úsek česko-polské státní hranice. Operují na území obcí Chotěbuz – Český
Těšín a Hlučín. Jejich stanoviště jsou jak na rušných a frekventovaných přechodech, tak také
na těch malých, které jsou určené pouze pro pěší přechod. Vojáci kladně hodnotí, že většina
lidí je zodpovědná a nasazuje si při komunikaci během kontrol ústenky nebo respirátory.
Se ctí a klidem situaci v tomto prostoru zvládají také příslušníci 73. tankového praporu.
Profesionální přístup a disciplínu a dobrou vzájemnou souhru oceňují i kolegové od policie
s kterými vojáci úkol plní. Pod jejich dohledem je území od hraničního přechodu Staré Město
až po přechod Zlaté hory.
Svou jednotku také osobně navštívil velitel tankového praporu podplukovník Vít Ducháček,
aby zkontroloval rozmístění nasazených vojáků, stav zázemí a průběh celé operace.
Informovanost velení o celkovém stavu nasazení je klíčová, aby celá akce byla vedena ke
zdárnému konci.
74. mechanizovaný prapor posílil Policii České Republiky při plnění úkolů na česko-rakouské
státní hranici. V pondělí 16. března 2020 vojáci kolem poledne vyrazili do Jihomoravského
kraje. Celkem vyslal prapor 167 vojáků. Jejich stanoviště jsou v Břeclavi, Hodoníně a ve
Znojmě, kde jsou ubytováni a odtud vyjíždí ke hraničním přechodům např. Hodonín,
Sudoměřice, Valtice, Mikulov, Lanžhot, Hatě a další. Mají 12hodinové směny s příslušníky
policie, kde společně pomáhají kontrolovat osoby ve vozidlech, zda mají povolení vjezdu přes
hranice. Na některých stanovištích jsou zavedeny i mobilní hlídky, které zabezpečují
turistické přechody.
Vojáci jsou vybaveni ochrannými pomůckami, jakou jsou respirační roušky, brýle a rukavice.
Mezi policii a vojáky je panuje dobrá spolupráce, kterou obě strany hodnotí velice pozitivně.
Nejde zde jen o splnění povinnosti a rozkazu, snad každý má v sobě svou vnitřní motivaci
starost o děti, rodiče, nebo prarodiče a ponejvíc obecně o stát, naši společnost jako celek. Zlé
věci se dějí a je uklidňující pocit, když můžete vnímat ve vypjatých okamžicích sounáležitost
a snahu pomáhat, schopnost bojovat s nepřízní osudu – jsme v tom společně! 

Děkujeme za Vaši podporu!

Fotogalerie

Nahoru