Home page > Aktuality > Dubnový nástup nováčků

Dubnový nástup nováčků

1. duben 2020 den významný pro 7. mechanizovanou brigádu „Dukelskou“ i všechny její podřízené prapory, v tento den Velitelé přivítali na volná místa téměř šedesát nových rekrutů.

Průběžné a pravidelné doplnění stavu mužstva je pro chod útvarů a hladký průběh plnění všech úkolů velmi důležité. Což je v nemalé míře velká zásluha dobré personalistické práce u uvedených jednotek. V rámci systému řízení kariér jsou vojáci hodnostně povyšováni a přebírají vyšší a zodpovědnější funkce. Jimi uvolněná místa pak mohou současně velitelé doplňovat z řad nováčků - rekrutů.  

Na nejvyšším stupni u 7. mechanizované brigády desítku nových příslušníků osobně přivítal její velitel, plukovník Petr Svoboda spolu s vrchním praporčíkem Alešem Machálkou. Společně jim popřáli k úspěchům v nové vojenské kariéře. Zdůraznili nutnost maximálního nasazení s ohledem k profesi vojáka, ale i s ohledem k vážné situaci, ve které se teď všichni jako součást naší české společnosti nacházíme.

U 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ předstoupil před nové vojáky jeho velitel podplukovník Petr Blecha s těmito slovy: „Nastoupili jste k nejstaršímu útvaru Armády ČR, naším historickým předchůdcem je legionářský 2. československý jezdecký pluk, který vznikl v roce 1918 na Sibiři,“ a zdůraznil“ „Současně také k útvaru, který právě drží nejvyšší pohotovost nejen v rámci AČR, ale celého NATO, protože jsme zařazeni do sil velmi rychlé reakce. Vás do této hotovosti samozřejmě nyní zařadit nemůžeme, ale musíte očekávat intenzívní a tvrdý výcvik, abyste se co nejrychleji vypracovali na úroveň ostatních vojáků. Můžu vám tak slíbit tvrdou práci, ale také dobrý kolektiv, táhnoucí za jeden provaz a připravený vám ve všem pomoci,“ dodal velitel útvaru.

Jednotky 72. mechanizovaného praporu „Generálmajora Josefa Buršíka“ doplnilo v tento den asi nejvíce nových lidí. Celkem dvacet šest mužů rozšíří řady mechanizovaných rot, minometné baterie a velitelské roty tohoto praporu. Jsou mladí, čerství, plni sil a očekávání.
V rámci přijímacího „kolečka“ byli vybaveni materiálem, poučeni a rozděleni na svá nová působiště. Tak jako všichni ostatní teď mají před sebou mandatorní „nalévárnu“ na učebnách, ve které budou seznámeni s chodem a specifiky jednotek, ke kterým jsou přiřazováni o pravidlech bezpečnosti (fyzické, ale i informační). V plánu je pro ně také připraven vyrovnávací výcvik, při kterém se naučí základní standardy a drily jednotlivce u bojové jednotky.

„Vítáme vás u nás borci, makejte na sobě, ať nám neděláte ostudu. Teď jste jedni z nás!“: vzkázal nováčkům velitel praporu podplukovník Martin Hajduch.

Také velitel 73. tankového praporu „Hanáckého“ podplukovník Vít Ducháček spolu s kaplanem nadporučíkem Františkem Hruškou osobně přivítali nové vojáky a vojákyně.
„ Vítám Vás u 73. tankového praporu! Čeká Vás hodně práce, hodně těžké práce, tak to u tankistů chodí. Přeji Vám hodně štěstí!“

 Celkem zde jde o devět nových vojáků a vojákyň. Šest vojáků po úspěšném zakončení kurzu základní přípravy, jeden přichází od jiného útvaru a dva přestupují z aktivní zálohy do aktivní služby. Na úplný závěr společného nástupu pak novým příslušníkům praporu požehnal kaplan.

K 74. mechanizovanému praporu „plukovníka Bohuslava Malečka“ Bučovice nastoupilo nových vojáků v rámci 7. mechanizované brigády nejméně, celkem čtyři noví vojáci.  Dva noví rekruti nováčci přicházejí přímo z přípravy ve Vojenské akademii ve Vyškově, Jeden příslušník pak přestoupil od jiného útvaru z Přáslavic.

I zde si rekruti, projdou základní personální dokumentací, fotografováním a poučením o bezpečnosti informací. Už zítra je čeká první mandatorní zaměstnání. 

Všechny nováčky čeká nelehké období, navíc velmi ztížené naší současnou situací. Věříme ale, že s vytrvalostí, pevnou vůlí a s pomocí svých velitelů a ostatních kolegů budou brzy stoprocentní součástí celého týmu.

 

Fotogalerie

Nahoru