Home page > Aktuality > Druhý ročník Střelecké soutěže velitele brigády

Druhý ročník Střelecké soutěže velitele brigády

Na pěší střelnici Daskabát se ve středu 8. června 2016 sešli nejlepší střelci brigády na druhém ročníku Střelecké soutěže velitele 7. mechanizované brigády.

Velitelé všech útvarů brigády vyslali celkem 5 tříčlenných družstev žen a 10 pětičlenných družstev mužů, aby poměřily své schopnosti ve střelbě z ručních zbraní. „Po zkušenostech z minulého ročníku jsme upravili a ztížili podmínky jednotlivých disciplín a také jsme sjednotili disciplíny pro mužská i ženská družstva. Na soutěžící tak čekaly čtyři disciplíny, dvě z pistole Phantom a dvě z útočné pušky Bren, všechny omezené časem,“ přibližuje soutěž jeden z jejích organizátorů nadrotmistr Aleš Kopecký.  Soutěžící vedli střelbu na vzdálenost od 10 do 100 metrů, přičemž přesnost střelby byla výrazně ovlivněna časovými limity, které měli na vystřílení stanoveného počtu nábojů. Největším oříškem a disciplínou, která rozhodovala o konečném pořadí, bylo plnění úkolu po zátěži, představující běh s balistickou vestou na vzdálenost 100 metrů, po němž následovala střelba pěti náboji vleže na 100 metrů s časovým limitem 120 sekund.

            „Střelecká soutěž napomáhá k upevňování návyků a dovedností ve střelecké přípravě, je příležitostí k výměně zkušeností a v neposlední řadě také k vybrání zástupců brigády na soutěž velitele pozemních sil,“ uvedl před vyhlášením výsledků zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Jiří David. „Tak, jak jsem vás celý den sledoval, nemám obavy o reprezentaci brigády.“ Poté již následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. Nejlepší družstvo mužů postavil 73. tankový prapor, druhé místo obsadil 71. mechanizovaný prapor, třetí byl 74. lehký motorizovaný prapor. Soutěž žen ovládlo družstvo 71. mechanizovaného praporu, následoval štáb brigády a 72. mechanizovaný prapor. Družstva na 1. místě obdržela putovní pohár a věcné ceny.

„Nálada ale byla letos skvělá a nechybělo odhodlání nastřílet co nejvíce bodů. Ovšem stejně velká byla letos také nervozita, a to hlavně proto, že minulý rok jsme vyhrály a chtěly jsme první místo samozřejmě obhájit. O to větší máme radost, že se nám to povedlo,“ svěřila se se svými pocity členka vítězného ženského družstva četařka Petra Lajgotová.      

Fotogalerie

Nahoru