Home page > Aktuality > Cvičení CZECH LION 2021

Cvičení CZECH LION 2021

Cvičení CZECH LION 2021 prověřuje především schopnosti velitelů a štábů plánovat a řídit operace - tato část probíhá v prostředí počítačové simulace. Ale že umíme zabrat naplno mimo "Matrix", posuďte sami v dnešním fotoreportu ze cvičení jednotek 7. brigádního úkolového uskupení na cvičišti Čermná.

 

Ve dnech 13. až 24. září 2021 probíhá největší cvičení pozemních sil letošního roku CZECH LION 2021. Jeho cílem je prověřit schopnost štábů a jednotek efektivně plánovat a vést bojovou činnost v mezinárodním prostředí v rámci kolektivní obrany NATO. Do cvičení se zapojí přibližně tisícovka vojáků především ze 7. brigádního úkolového uskupení a velitelství Pozemních sil AČR. To bude výcvik nejen řídit, ale zároveň cvičit vlastní štáb v plánování a řízení operací na území ČR při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Řídící štáb přitom bude plánovat a řídit činnost jednotek nejen z místa velení ve vojenském újezdu, ale i z Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně. To poskytne zázemí a technologie k simulaci nepřítele, vlastních jednotek a činnosti koaličních jednotek podle zpracovaného scénáře cvičení. Jeho námětem je odražení vojenského útoku ve střední Evropě.

 

Fotogalerie

Nahoru