Home page > Aktuality > Compact Eagle 2015: 7. brigádní úkolové uskupení na mezinárodním cvičení v Polsku

Compact Eagle 2015: 7. brigádní úkolové uskupení na mezinárodním cvičení v Polsku

V druhé polovině listopadu odjeli příslušníci 7. mechanizované brigády posílení o prvky bojové podpory do Varšavy, aby se zde účastnili mezinárodního cvičení řízeného Multinational Corps Northeast (Vícenárodním sborem Sever-východ). Cvičení je připravováno a koordinováno Wargaming & Simulation center Univerzity národní obrany ve Varšavě.

Ústředním motivem rozehry Compact Eagle 2015 je obrana jednoho ze států NATO v oblasti Baltského moře, který byl napaden fiktivním nepřítelem. Pro potřeby tohoto cvičení byla vytvořena speciální počítačová simulace, díky které mohou velitelé a důstojníci koordinovat a provádět operace, vycházející z Článku 5 Washingtonské smlouvy.

„Ačkoli se pro nás, pro Čechy, nejedná o cvičení s reálně nasazenými jednotkami, ale o tzv. CAX (Computer Assisted Exercise), v žádném případě jsme přípravu na toto cvičení nepodcenili a nebereme je na lehkou váhu. Jsme si vědomi důležitosti mezinárodních cvičení, vzájemné spolupráce a předávání zkušeností  v rámci armád NATO. Na Compact Eagle 2015 je zajímavý jeho námět a důraz, který je kladen na Článek 5“, zdůraznil zástupce náčelníka štábu pro operace 7. mechanizované brigády pplk. Ing. Miroslav Vybíhal, velitel české části cvičení Compact Eagle 2015.

Stejně tak, jako na cvičeních s reálně nasazenými jednotkami, i na cvičeních typu CAX, nejprve příslušníci štábu v Zegrze přijímají rozkazy od nadřízeného velitelství, rozpracovávají záměr řízení boje a následně koordinují činnost podřízených jednotek. Jako první se s novými rozkazy seznámí plánovací skupina, která je rozpracuje a předá úkoly dalším skupinám a přiděleným odbornostem. Poté se rozkaz distribuuje podřízeným jednotkám ve Varšavě.

„Řídíme operaci na základě plánu vytvořeného plánovací skupinou a reagujeme na vývoj situace dané simulátorem. Vydáváme rozkazy manévrovým jednotkám a prvkům bojové podpory k řešení vzniklých situací. Dále od podřízených jednotek přebíráme hlášení o splnění rozkazu a o aktuálním stavu jednotky.“ poznamenal kpt. Petr Liška, battle capitan.

Cvičení Compact Eagle 2015 je největším letošním cvičením Multinational Corps Northeast. Cvičení se účastní mezi jinými jednotky z Německa, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a České republiky, která do Polska vyslala 110 vojáků.

Fotogalerie

Nahoru