Home page > Aktuality > Bylo to kdo z koho, zhodnotil plukovník Kopecký cvičení Allied Spirit na konferenci Taktika 2015

Bylo to kdo z koho, zhodnotil plukovník Kopecký cvičení Allied Spirit na konferenci Taktika 2015

Své zkušenosti z velení mezinárodním silám na cvičení Allied Spirit a z nich vyplývající doporučení přednesl plukovník Josef Kopecký účastníkům konference Taktika 2015, která proběhla ve dnech 4. a 5. listopadu na Univerzitě obrany. Akce pořádané tamní Katedrou taktiky Fakulty vojenského leadershipu se spolu s příslušníky Armády ČR zúčastnili také odborníci z Velké Británie, Polska, Švédska a Slovenska.

„Někdy to tam hodně jiskřilo,“ vzpomíná první český důstojník, jemuž Aliance svěřila velení na rozsáhlých manévrech, které proběhly v americkém výcvikovém středisku u bavorského Hohenfelsu. „Obě strany byly hodně motivované a situaci ještě vyhrotil fakt, že se nám nepřítele podařilo vymanévrovat, což pak těžce nesl,“ zhodnotil plukovník Kopecký průběh simulovaných bojů, které přinesly řadu stresových situací.

Českému velení podléhalo 4500 vojáků, součástí uskupení byly jednotky z USA, Velké Británie, Kanady, Srbska či Gruzie. „Nejdůležitější pro mě bylo dát jednotky dohromady, a tak jsme během úvodního večera představili naši brigádu, což se zdá jako drobnost, ale výrazně to prolomilo ledy,“ říká velitel 7. mechanizované brigády z Hranic, který jako velké pozitivum cvičení označuje jeho reálnost: „Pokud bylo město na mapě, tak v terénu skutečně stálo se vším všudy, působila tam i fiktivní místní samospráva.“

Námětem srpnového cvičení Allied Spirit byla pomoc spojenecké zemi proti nepříteli, který se fiktivní zemi pokouší obsadit svou regulérní armádou a využívá k tomu i část populace, jež se v napadené zemi hlásí k nepřátelskému státu. Scénář simuloval válečný konflikt s hybridním podtextem. „Myslet si, že proti sobě nastoupí pluky jako kdysi u Hradce Králové, je mylné, tak se dnes už neválčí,“ říká plukovní Kopecký, který v rámci cvičení řešil situace vyplývající z nepřátelského jednání civilistů, z hrozby špinavou bombou či humanitární katastrofy.

Otázkami hybridní války, o níž se více začalo hovořit v souvislosti s loňskými událostmi na Krymu, se na konferenci Taktika zabýval také plukovník gšt. Ivo Pikner z Katedry vojenského umění UO. Profesor Milan Sopóci z Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši se ve svém příspěvku věnoval vztahu mezi taktikou a strategií, který demonstroval na postupu Západu v syrském konfliktu. „Nám nechybí taktické zručnosti, ale co nám v tomto případě chybí, je strategie, nevíme, k jakému cíli máme směřovat,“ uvedl profesor Sopóci.

Naopak vytyčený cíl dosáhli čeští vojáci na zmíněném cvičení Allied Spirit, a to i díky netradičním postupům, když například připravili plastický stůl o velikosti tenisového kurtu. „Američané na to zírali, ale vyplatilo se nám to,“ řekl účastníkům konference Taktika plukovník Kopecký, který díky prokázání schopností českých vojáků vyslechl hodnocení z úst amerického generála Christophera Cavoliho, který cvičení připravil a dohlížel na jeho průběh: „Welcome to the club!“

Fotogalerie

Nahoru