Home page > Aktuality > Brigáda má tři nové velitele praporů

Brigáda má tři nové velitele praporů

V průběhu letních prázdnin došlo celkem u třech útvarů brigády k předání velitelských funkcí. Nové velitele mají oba přáslavické prapory a náš nejmladší lehký motorizovaný prapor v Bučovicích. 

K prvnímu předání funkce velitele došlo již 30. června 2016 u 73. tankového praporu. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil vedle hlavních funkcionářů 7. mechanizované brigády a velitelé útvarů brigády i starosta obce Přáslavice a další. Odcházející velitel praporu pplk. Jiří Hrazdil ve svém projevu poděkoval všem vojákům za odvedenou práci a podporu, kterou po celou dobu jeho působení z jejich strany cítil. Novému veliteli popřál hodně štěstí v nové funkci a mnoho sil při plnění úkolů, které budou před prapor postaveny.  Po podepsání protokolů o předání a převzetí služebního místa velitele 73. tankového praporu, byl nastupujícímu veliteli podplukovníku Jánu Kerdíkovi předán bojový prapor. Nástup byl ukončen pietním aktem, modlitbou a minutou ticha za vojáky, kteří zahynuli při plnění úkolů v zahraniční operaci.

O jediný den později proběhl ve stejné posádce slavnostní akt předání funkce velitele 72. mechanizovaného praporu.  Tu předal stávající velitel podplukovník Martin Botík svému nástupci podplukovníku Miroslavu Vybíhalovi. Během slavnostního ceremoniálu předání bojového praporu převzal velitel brigády plukovník Pavel Lipka bojový prapor 72. mechanizovaného praporu od odcházejícího velitele a předal jej novému veliteli podplukovníku Miroslavu VYBÍHALOVI s přáním mnoha úspěchů při plnění úkolů v nové funkci. Ve svém vystoupení v závěru ceremoniálu nový velitel podplukovník Miroslav Vybíhal mimo jiné uvedl, že chce udržet nastavený standard 72. mechanizovaného praporu a hodlá dovést prapor k úspěšné certifikaci, která čeká 7. mechanizovanou brigádu v roce 2018.

Ke třetí změně v pozici velitele útvaru došlo 1. srpna 2016 v Bučovicích. Zde v průběhu slavnostního aktu za účasti hlavních funkcionářů brigády a dalších čestných hostů, předal odcházející velitel podplukovník Petr Svoboda bojový prapor do rukou podplukovník Přemysla Štěpánka. Bučovický lehký motorizovaný prapor je sice služebně „nejmladší“ součástí 7. mechanizované brigády, plukovník Lipka nicméně vyzdvihl fakt, že za uvedené období se ho podařilo připravit tak, že vojáci v roce 2012 absolvovali zahraniční misi v Afghánistánu a v roce 2014 v africké republice Mali.

Fotogalerie

Nahoru