Home page > Aktuality > Zdokonalovací příprava jednotlivce „SIBIRIÁDA“

Zdokonalovací příprava jednotlivce „SIBIRIÁDA“

            Dosažení plných operačních schopností 7. brigádního úkolového uskupení předpokládá mimo jiné i postupné naplnění tabulkových počtů. To je spojeno s náborem velkého počtu nových příslušníků, který již započal.

            Také k hranickému 71. mechanizovanému praporu nastupují nově příchozí vojáci, kteří nejprve absolvovali základní výcvik u Vojenské akademie Vyškov. „Došli jsme k závěru, že bude vhodné na tento výcvik u útvaru dále navázat a během intenzívní přípravy nováčky dostat na přibližně stejnou úroveň dovedností před tím, než je zařadíme k organickým jednotkám,“ vysvětluje novou myšlenku velitel praporu podplukovník Tibor Budík. „Název přípravy „Sibiriáda“ se potom nabídnul sám. Vychází z historického názvu útvaru a současně upozorňuje, že její absolvování nebude zrovna jednoduché.“

           Čtrnáctidenní intenzivní nepřetržitý vojenský výcvik tak byl věnován pouze prohloubení a upevnění čerstvých vojenských vědomostí, dovedností a návyků vševojskové a odborné přípravy, získaných v základním výcviku. Mimořádná pozornost byla také věnována manipulaci a ovládání útočné pušky CZ 805 Bren a pistole CZ 75 SP-01 Phantom.  

            První, zkušební, takzvaný „nultý“ běh Sibiriády byl organizován nejzkušenějšími vojáky útvaru - průzkumným týmem, za pomoci instruktorů ze štábu praporu i ostatních rot. Svou nezastupitelnou roli sehráli také absolventi vyškovského kurzu KOMANDO, kteří nováčkům předávali své zkušenosti. „Při počtu 38 nově příchozích vojáků z povolání bylo nezbytné, aby se na přípravě, organizaci a řízení celého výcviku podílelo více příslušníků útvaru, potřebovali jsme instruktory na střeleckou přípravu, přežití v tísni, CIED a jiné“, zdůvodňuje spolupráci s ostatními instruktory velitel průzkumného týmu nadporučík Tomáš Křížek.

             Samotná příprava byla především zaměřena na výcvik jednotlivce, avšak v některých taktických činnostech byly probírány i činnosti sekce, roje a družstva. „Ve střelecké přípravě jsme za krátkou dobu dvanácti dnů udělali obrovský pokrok. Přesto je potřeba, aby se novým příslušníkům na organických jednotkách věnovali jejich velitelé a ze základu, který jsme nováčky naučili, dále těžili,“ upozorňuje střelecký instruktor rotmistr Lukáš Malý. Instruktoři s vojáky trénovali základy bojových drilů, taktickou, spojovací, topografickou a zdravotní přípravu i přežití v tísni, které vždy zakončili menším praktickým přezkoušením. K vrcholům celého zaměstnání patřily dvě komplexní cvičení, denní a noční. Ve dne vojáci v rámci třináctikilometrového topografického přesunu plnili úkoly na jednotlivých stanovištích ze zdravotní a spojovací přípravy. Po návratu do kasáren ve večerních hodinách na ně čekala další čtyři stanoviště. Mezi disciplíny patřila tělesná příprava, kde se vojáci během deseti minut dostali do správné provozní teploty, zdravotní příprava, ošetřování zraněných pod střelbou a za použití nočního vidění, střelecká příprava, kde po fyzické námaze vojáci museli složit  zbraně používané v AČR a nakonec je čekal test psaný ve stresujícím prostředí. „Při těchto komplexních zaměstnáních jsme se snažili přiblížit realitě boje, kde jsou vojáci vystavováni velkému fyzickému a psychickému tlaku,“ doplňuje nadporučík Křížek

            „Potěšily mne informace od instruktorů, kteří oceňují vaši motivaci, aktivitu a snahu maximálně využít čas, který jste na své zdokonalení dostali,“ uvedl na závěrečném nástupu podplukovník Budík. „Výsledky tohoto kurzu mne utvrdily v přesvědčení, že jsme zvolili správnou cestu a budeme v ní pokračovat.“

Fotogalerie

Nahoru